BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW, WOJ. PODLASKIE!

Dodano: 8 lat temu
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW, WOJ. PODLASKIE!

Opis ogłoszenia

NAZWA INSTYTUCJI REALIZUJĄCEJ PROJEKT
OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU
? NOWY PLAN ? NOWY ZAWÓD - szkolenia i doradztwo zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa ?

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

BENEFICJENCI
Grupę docelową stanowi 185 rolników i domowników ( w tym co najmniej 100 kobiet) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z 20.12.1990 r. o ubezp. społ. rolników) posiadających miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w gminie wiejskiej, miej-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

CEL PROJEKTU
Reorientacja zawodowa do końca 2010 roku 185 osób wyrażających chęć odejścia z rolnictwa (rolników i ich domowników) z terenu województwa podlaskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Zmiana kwalifikacji zawodowych do końca 2010 roku 185 uczestników projektu (w tym 100 kobiet) w zakresie odpowiadającym potrzebom regionalnego rynku pracy.
2. Opracowanie do końca 2010 roku 185 Indywidualnych Planów Działań 185 uczestników projektu (w tym 100 kobiet) z wykorzystaniem wiedzy na temat elastycznych form zatrudnienia oraz rozwijających się działów gospodarki w województwie podlaskim.

OFERTA PROJEKTU
SZKOLENIA Z ZAKRESU TRANSPORTU (3-10 miesiąc, 50 osób) ? planowana jest organizacja następujących szkoleń:
a) prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy (około 330 godz.) - szkolenie dla osób dopiero chcących rozpocząć pracę w zawodzie kierowcy ? 5 osób
b) prawo jazdy kat. C + E (45 godz.) ? szkolenie dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje w zawodzie kierowcy - 40 osób
c) prawo jazdy kat. D + przewóz osób (ok. 340 h) ? szkolenie przygotowujące do pracy w zawodzie kierowcy w transporcie osobowym - 5 osób

Ze względu na to, że znajomość języka obcego jest szczególnie przydatna w dziedzinie transportu, każda osoba zostanie objęta 60-godzinnym podstawowym SZKOLENIEM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (grupy 10 osobowe)

W przypadku szkoleń kończących się egzaminem państwowym koszt szkolenia obejmie również 1 egzamin.

SZKOLENIA Z ZAKRESU HANDLU I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ (5-9 miesiąc, 75 osób) ? obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń:
a) Nowoczesny Sprzedawca (32 godz.) z jednym modułem do wyboru (32 godz.) dla 45 osób:
?obsługa kasy i drukarki fiskalnej? lub ?telemarketer (sprzedaż i obsługa klienta drogą telefoniczną)? lub ?przedstawiciel handlowy?.
b) Nowoczesny Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (100 godz.) dla 30 osób - kompleksowe szkolenie dające uprawnienia na wszystkie typy wózków jezdniowych oraz w zakresie prowadzenia magazynu przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie.

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI BIUROWO-ADMINISTRACYJNEJ (6-10 miesiąc, 60 osób) ? planowane jest przeprowadzenie:
a) Kursu Pracownika Biurowego (64 godz.) dla 30 osób
b) Kursu Obsługi Sekretariatu (64 godz.) dla 30 osób

Uczestnicy/czki zostaną objęci 120-godzinnym podstawowym SZKOLENIEM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (grupy 10 osobowe)

INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁAŃ (7-12 miesiąc, 185 osób) ? specjalistyczne poradnictwo zawodowe realizowane w dwóch formach:
a) Warsztaty Rynku Pracy (8 godz.) dla 185 osób ? w grupach 10 ? 15 osobowych w zależności od liczebności grupy szkoleniowej - łącznie 15 warsztatów. W ramach warsztatów prowadzonych przez trenera pracy omówione zostaną zagadnienia związane z lokalnym rynkiem pracy, elastycznymi formami zatrudnienia umożliwiającymi godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz płynną reorientacją zawodową (czasowa równoległa praca w rolnictwie i poza rolnictwem) oraz trening umiejętności związanych z samooceną i zdobywaniem pracy (rozmowa kwalifikacyjna, CV, poszukiwanie pracy).
b) Poradnictwo Indywidualne IPD (2 godz.) dla 185 osób prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych w oparciu o specjalistyczne PORTFOLIO IPD, kwestionariusze predyspozycji zawodowych oraz ćwiczenia związane z krótkoterminowym i długoterminowym planowaniem działań na rzecz zmiany zawodu i znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem.

REKRUTACJA
Rekrutacja uczestników/czek projektu będzie prowadzona od 2 do 6 miesiąca (luty-czerwiec 2010r.) realizacji projektu (w przypadku małej ilości chętnych termin rekrutacji może zostać wydłużony).

WYMAGANE DOKUMENTY
- wypełniony kwestionariusz osobowy
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa
- zaświadczenie (lub inny dokument) świadczący o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS.

Dokumenty składać można osobiście lub pocztą na adres Biura Projektu: Open Education Group Sp. z o.o. ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok.

Dane kontaktowe

  • Open Education Group Sp. z o.o.
  • tel 0858691169
  • fax 0858691170
  • ul. Modlińska 1
  • www www.openeducation.pl

Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia