TITUS 25WG

Sprzedam
Dodano: 3 lata temu
TITUS 25WG

Opis ogłoszenia

Titus 25 WG 100g Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.Zawartość substancji biologicznie czynnej:

rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 25%.Zastosowanie Środek przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Działanie na chwasty

Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny w okresie 7-20 dni. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza i ziemniaki rozkładają go do związków nieaktywnych.ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI


kukurydza.
Środek stosować w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
Zwalczanie perzu oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.
Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) gdy rośliny perzu osiągną
wysokość 15-25 cm
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów
dwuliściennych.
Titus 25 WG 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków innych niż chwastnica jednostronna.
Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu jak
np. komosa lub rdesty Titus 25 WG stosować w mieszaninach z innymi środkami.
Zabieg wykonywać w fazie 3-4 liści kukurydzy.
Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
(100 ml /100 l wody).
lub

Titus 25 WG 30-40 g/ha + Banvel 480 SL 0,4 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
lub
W fazie od 2 do 6 liści kukurydzy
Titus 25 WG 30 - 40 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
W celu zwalczania chwastów dwuliściennych oraz chwastów prosowatych ( chwastnica jednostronna )
Lub
Titus 25 WG 50 ? 60 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
Na polach, gdzie obok prosowatych i dużego nasilenie chwastów dwuliściennych występuje perz


Uwagi
1. Środka nie stosować:
- w kukurydzy uprawianej na lekkich glebach piaszczystych
- w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych
2. Nie wykonywać zabiegu:
- stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody na hektar
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki
- na mokre rośliny
-
w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został zahamowany na
skutek niskich temperatur. Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez
rośliny kukurydzy.
3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na nowych odmianach kukurydzy,
przed zastosowaniem środka w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem firmy
DuPont


ziemniak.


Zwalczanie perzu oraz chwastów prosowatych i niektórych dwuliściennych.
A. Zabieg jednorazowy
Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Zabieg wykonać gdy rośliny perzu osiągnęły 15-25 cm wysokości, po wschodach ziemniaka
B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy zabieg - w fazie 2-3 liści perzu, po wschodach ziemniaka
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

drugi zabieg - po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu lub w momencie wtórnego odrastania
perzu, a rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm.
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Zwalczanie chwastów prosowatych i dwuliściennych łącznie lub przemiennie ze środkiem Sencor 70
WG.
A. Zabieg jednorazowy
Titus 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści, a rośliny
ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm.
Wyższą z zalecanych dawek środka Titus 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.
B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy - chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści; dwuliścienne w fazie 2-4 liści, rośliny ziemniaka
do 15 cm wysokości.
Titus 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
drugi - po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty
Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
C. W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG stosowany po wschodach.
pierwszy zabieg
Tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji
Sencor 70 WG 0,5 kg/ha
drugi zabieg
Na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, dwuliścienne 2-4 liści
Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Uwagi:
1. Opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania
środka.
2. Na niektórych odmianach ziemniaka, po zastosowaniu z mieszaninie ze środkiem Sencor 70
WG mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, które mogą mieć wpływ na plon

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
W przypadku stosowania środka ochrony roślin Titus 25 WG w mieszaninach z innymi srodkami
ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania
tych środków


NASTĘPSTWO ROŚLIN


Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę, ziemniak,
pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do
konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w uprawach kukurydzy i ziemniaków, w których stosowano doglebowo insektycydy z grupy
fosforoorganicznych
- wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych.
Insektycydy z grupy fosforoorganicznych w uprawach kukurydzy i ziemniaków można stosować nie
wcześniej niż po upływie 4 dni od wykonania zabiegu środkiem Titus 25 WG.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ


Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać
bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego przeznaczoną do zużycia w czasie zabiegu
ilością wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika adiuwant (środek wspomagający)
Trend 90 EC ciągle mieszając.

Stosując Titus 25 WG łącznie ze środkami Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) lub Sencor 70 WG składniki mieszaniny można wsypać do zbiornika opryskiwacza jednocześnie. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza zcieczą użytkową.Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszaćciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy dokładnie wymyć aparaturę. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż kukurydza, ziemniak, pomidor.

Dane kontaktowe

 • Wladek
 • tel +380950048329
 • adres warszawska 8
 • miejscowość warszawa

Podobne ogłoszenia

 • Puma Uniwersalna069( dobra cena)
  80 zł
  Mazowieckie
  Dodano: rok temu

  Puma Uniwersalna069( dobra cena)

  Sprzedam Puma Uniwersalna 069.Hurt. Dostawa na miejsce gratis.

 • Nuprid600FS
  2 601 zł
  Mazowieckie
  Dodano: rok temu

  Nuprid600FS

  Nuprid 600FS Opis produktu; Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu kontaktowym i żołądkowym do zaprawia[…]

 • Srodki ochrony roslin( hurtowa cena)
  50 zł
  Mazowieckie
  Dodano: rok temu

  Srodki ochrony roslin( hurtowa cena)

  Sprzedam środki ochrony roślin z zagranice! Ceny w przystępnej cenie! Mamy takie środki Actara 25wg(opak. 0,250g) Arkan 75wg(Grodil)(opak.0,600gr[…]

 • Srodki ochrony roslin( hurtowa cena)
  50 zł
  Mazowieckie
  Dodano: rok temu

  Srodki ochrony roslin( hurtowa cena)

  Sprzedam środki ochrony roślin z zagranice! Ceny w przystępnej cenie! Mamy takie środki Actara 25wg(opak. 0,250g) Arkan 75wg(Grodil)(opak.0,600gr[…]

 • Srodki ochrony roslin( hurtowa cena)
  50 zł
  Mazowieckie
  Dodano: rok temu

  Srodki ochrony roslin( hurtowa cena)

  Sprzedam środki ochrony roślin z zagranice! Ceny w przystępnej cenie! Mamy takie środki Actara 25wg(opak. 0,250g) Arkan 75wg(Grodil)(opak.0,600gr[…]

Ogłoszenia